עמוד:82

17 חגיגה מיחדת ֻ ליסוד העיר בערים הגדולות נהוג לחג ֹ ג כל 25 שנה חגיגה מיחדת ֻ כדי לצי ֵ ן את יסוד העיר . השלימו : א . בשנת תשס"ג חגגה נתניה בפעם השלישית חגיגה מיחדת כזאת . כמה שנים חלפו מזמן שנוסדה נתניה ועד חגיגה זו ? שנים . ב . בשנת תש"ס חגגה באר שבע חגיגה כזאת בפעם הרביעית . כמה שנים חלפו מזמן שנוסדה באר שבע ועד חגיגה זו ? שנים . ג . בשנת תשס"ג חגגה פתח תקוה חגיגה כזאת בפעם החמישית . כמה שנים חלפו מזמן שנוסדה פתח תקוה ועד חגיגה זו ? שנים . ד . בשנת תשס"ה מלאו לרחובות 115 שנה . כמה פעמים חגגו בה חגיגה כזאת עד לשנה זו ? פעמים . ה . בשנת תשס"ה מלאו לראש פנה 123 שנה . כמה פעמים חגגו בה חגיגה כזאת עד לשנה זו ? פעמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר