עמוד:81

13 נעה מצאה פתק הזמנה כזה : בית הספר "נתיב בינה 3 × 25 + 2 × 10 = 95 : " כמה עוגיות הזמין בית הספר "נתיב בינה ? " עוגיות . השלימו : העוגיות נארזו ב אריזות של 25 עוגיות וב אריזות של 10 עוגיות . 14 בית הספר "אהל חוה" הזמין 6 אריזות של 25 עוגיות ו 3 אריזות של 10 עוגיות . בית הספר "בית שמואל" הזמין 4 אריזות של 25 עוגיות ו 6 אריזות של 10 עוגיות . איזה בית ספר הזמין יותר עוגיות ? הסבירו : 15 כמה עוגיות ארזו בכל משלוח ? א . 3 אריזות של 25 ו 3 אריזות של 10 הן עוגיות . ב . אריזה אחת של 25 ו 8 אריזות של 10 הן עוגיות . מה דומה בשני המשלוחים ? 16 מצאו עוד כמות של עוגיות שאפשר לארז ביותר מדרך אחת והסבירו . הכמות : עוגיות דרך אחת : דרך אחרת : כאן מתאימים דפי רבי דף . 13-15 בפעילות 16 אפשר לערוך דיון : האם יש דרך נוספת לארוז את אותה כמות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר