עמוד:80

12 מכינים עוד משלוחים באריזות של 10 עוגיות ובאריזות של 25 עוגיות . א | כמה עוגיות יש ב–2 אריזות של ו–5 25 אריזות של ? 10 2 × 25 + 5 × 10 = | ב כמה עוגיות יש ב–5 אריזות של ו–4 25 אריזות של ? 10 × + × = ג | מצאו עוד כמות של עוגיות שאפשר לארז באריזות האלה . הסבירו . אתגר ד | האם אפשר לספק 85 עוגיות ? אם כן , איך ? אריזות של 25 ו– אריזות של . 10 השלימו : × + × = האם יש עוד דרך ? אם כן , איך ? ה | האם אפשר לספק 96 עוגיות באריזות האלה ? הסבירו . אפשר להיעזר בלוח המאתים כדי לפתור את התרגילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר