עמוד:78

10 א . קפצו קדימה קפיצות של . 10 רשמו והקיפו את כל המספרים שהגעתם אליהם . ב . פתרו . 10 × 13 = 11 × 10 = × 10 = 170 × 10 = 190 20 × 10 = ג . בכמה אריזות של 10 עוגיות אפשר לספק 180 עוגיות ? ב אריזות . 180 : = אתגר × = 180 בסעיף ג מומלץ לערוך דיון : כיצד השאלה מתקשרת לקפיצות על הישר ? כיצד התרגילים מתקשרים לשאלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר