עמוד:75

העזרו בלוח המאתים או בישר המספרים . 3 א . כמה עוגיות יש ב 5 אריזות של 25 עוגיות ? עוגיות . 5 × 25 = ב . כמה עוגיות יש ב 7 אריזות של 25 עוגיות ? עוגיות . 7 × 25 = ג . בכמה אריזות של 25 עוגיות אפשר לספק 150 עוגיות ? אריזות . × 25 = 150 150 : 25 = אתגר 4 פתרו . א | 8 × 25 = | 25 × 3 = ב | 125 : 25 = ג אתגר | 50 : 25 = ד אתגר 5 בחרו את אחד התרגילים שבפעילות 4 וכתבו שאלה מתאימה . כאן מתאים רב דף . 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר