עמוד:74

2 נעה חשבה שאפשר להעזר בישר המספרים כדי למצא את כל הכמיות עד 200 שאפשר לספק באריזות של 25 עוגיות בלבד . א . קפצו קדימה קפיצות של . 25 רשמו והקיפו את המספרים שאליהם הגעתם . ב . בכמה קפיצות של 25 הגעתם מ 0 ל ? 100 ב קפיצות . 100 : 25 = אתגר 25 × = 100 ג . בכמה קפיצות של 25 הגעתם מ 0 ל ? 200 ב קפיצות . 200 : 25 = אתגר × 25 = 200 מומלץ לערוך דיון : איך נדע אם הגודל של כל אחת מהקפיצות הוא ? 25 ( תשובות לדוגמה : אפשר לראות שקפיצה אחת של 25 שווה ל 25 קפיצות של ; 1 אפשר לראות שקפיצה אחת של 25 שווה לשתי קפיצות של 10 וקפיצה אחת של ( . 5 רצוי לרשום מעל לקשת את גודל הקפיצה . כמו כן רצוי לרשום את המספר שאליו מגיעים לאחר כל קפיצה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר