עמוד:72

8 מכינים עוד משלוחים באריזות של 10 עוגיות ובאריזות של 6 עוגיות . א | כמה עוגיות יש ב 4 אריזות של 10 ו 3 אריזות של ? 6 | ב כמה עוגיות יש ב 5 אריזות של 10 ו 5 אריזות של ? 6 | ג כמה עוגיות יש ב 6 אריזות של 10 ו 4 אריזות של ? 6 | ד האם אפשר לספק 32 עוגיות ? אם כן , איך ? כמה ? אריזות של 10 ו כמה ? אריזות של . 6 | ה האם אפשר לספק 25 עוגיות ? אם כן , איך ? אריזות של 10 ו אריזות של . 6 | ו האם אפשר לספק 46 עוגיות ? אם כן , איך ? אריזות של 10 ו אריזות של . 6 האם יש עוד דרך ? אם כן , איך ? ז | מצאו עוד כמות שאפשר לספק בדרכים שונות באריזות של 10 ובאריזות של . 6 הסבירו . ח | מצאו שלוש כמיות שאי–אפשר לספק באריזות של 10 ובאריזות של . 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר