עמוד:70

במשלוחים לחג השתמשו בצרוף של אריזות משני סוגים : אריזות של 10 עוגיות ואריזות של 6 עוגיות . 6 א . הנה אחד המשלוחים : במשלוח יש עוגיות . הסבירו איך מצאתם : ב . הנה משלוח אחר : במשלוח יש עוגיות . הסבירו איך מצאתם : בפעילויות 6-8 התלמידים יכולים להסביר במילים או בתרגילים שונים - תרגילים שיש בהם פעולת חיבור או תרגילים שיש בהם פעולת חיבור ופעולת כפל . ( אפשר לכתוב תרגיל אחד או כמה תרגילים ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר