עמוד:69

| א 4 יעל קנתה 9 אריזות של 6 עוגיות . כמה עוגיות קנתה יעל ? עוגיות . ב | כמה אריזות של 6 עוגיות צריך כדי לספק 66 עוגיות ? אריזות . ג | טלי קנתה 8 אריזות של 6 עוגיות ואחר כך החליטה לקנות עוד 5 אריזות של 6 עוגיות . כמה עוגיות קנתה טלי בסך הכל ? עוגיות . הסבירו איך מצאתם : ד | כמה עוגיות יש ב–15 אריזות של 6 עוגיות ? עוגיות . ה | כמה אריזות של 6 עוגיות צריך כדי לארז 72 עוגיות ? אריזות . 5 בחנות מוכרים היום רק אריזות של 6 עוגיות . אשר הזמין 80 עוגיות . האם אפשר לספק לו את הכמות שהזמין ? הסבירו : איך אפשר לעזר לאשר לשנות את הזמנתו כך שיוכל לקבל אותה ? כאן מתאים רב דף . 11 בפעילות 5 התלמידים יכולים להציע כמה הצעות לשינויים בהזמנה שיהיו נכונות מבחינה מתמטית , אך רצוי לכוון אותם לתשובה שתתאים למקרה המתואר , כלומר , כפולה של 6 הקרובה ל . 80

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר