עמוד:60

הכינו ישר מספרים עד 200 מקרטון הגזירה המצרף בסוף החוברת . 15 לפניכם קטעים של ישר המספרים . השלימו מספרים מתאימים במקומות המסמנים . 16 השלימו מספרים מתאימים במקומות המסמנים . ישרי המספרים שבעמוד זה הם "מלאים" - מסומנות עליהם כל השנתות של המספרים השלמים . בפעילות 15 רצוי שהתלמידים ינסו למצוא את המספרים החסרים על ידי מנייה בדילוגים ולא על ידי מנייה של כל השנתות . רצוי להסב את תשומת לבם של התלמידים לכך שבישר מספרים המרחק בין מספרים שיש ביניהם אותו הפרש הוא קבוע , אך המרחק הקבוע בישר מספרים אחד יכול להיות שונה מן המרחק הקבוע בישר מספרים אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר