עמוד:56

8 א | צבעתי לפי הסדר את כל המספרים מ 1 עד . 86 צבעו עוד 10 מספרים ברצף . מהו המספר האחרון שצבעתם ? כמה מספרים צבועים בלוח בסך הכל ? פתרו את התרגיל המתאים : 86 + 10 = ב | צבעתי את כל המספרים מ 1 עד . 114 נפתלי , צבע עוד 10 מספרים ברצף ! נפתלי מהו המספר האחרון שיצבע נפתלי ? כמה מספרים יהיו צבועים בלוח בסך הכל ? השלימו : 114 + = בפעילות 8 רצוי להסביר לתלמידים שיש לצבוע את המספרים לפי סדר עולה , ברצף , החל מהמספר העוקב למספר האחרון הצבוע בלוח . ראו פעילות מקדימה במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר