עמוד:53

ב המספרים המספרים עד עד 200 200 תקציר מהמדריך למורה נושאי הפעילויות : המספרים בלוח המאתיים הפרשים של 10 ושל 1 המספרים על ישר המספרים קפיצות על ישר המספרים עם המורה עבדו בלוח המאתים שבעמוד הבא : 1 השלימו בלוח את המספר המתאים למשבצת הזאת : . איך ידעתם מהו המספר ? כתבו מספרים גם במשבצות הסמוכות למשבצת - מעליה , מימינה ומשמאלה . 2 השלימו בלוח את המספרים המתאימים . הקודם ל 94 הקודם ל 124 הקודם ל 151 העוקב ל 95 העוקב ל 115 העוקב ל 100 4 השלימו את המספרים בשורה של המתנה . השוו בין המספרים בשורה של המתנה ובין המספרים בשורה של הברוז . מה דומה ? מה שונה ? 5 השלימו את המספרים בשורה של הפרפר . השלימו את כל המספרים החסרים בלוח . בשם לוח המאתיים אנו מתכוונים ללוח הכולל את כל המספרים מ 1 עד . 200 רצוי לתרגל קריאה וכתיבה של מספרים במילים . בסיום פעילות 2 מומלץ לערוך דיון כדי להגיע לידי הכללות : היכן נמצא בלוח המספר הקודם למספר נתון כלשהו ? והיכן נמצא המספר העוקב ? 3 השלימו את המספרים בטור של הדבורה . מה משתף למספרים בטור הזה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר