עמוד:51

המספרים עד 10 , 000 חלק א תוכן העניינים א . הקדמה 52 ב . המספרים עד 53 200 ג . הקבצות של 10 ושל 66 6 ד . הקבצות של 25 ושל 73 10 ה . מאות שלמות 83 ו . הכרת המספרים עד 88 1 , 000 ז . הקבצות של , 100 של 25 ושל 97 20 ח . המבנה העשרוני 102 אבזרים לפרק : משטחים ( ממארז האבזרים ) לוח האלף ( ממארז האבזרים ) דפי גזירה בסוף החוברת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר