עמוד:46

17 א . התבוננו בתרגיל וכתבו באילו הסכמים יש להשתמש כדי לפתר ֹ אותו . 3 + 5 × ( 12 - 8 ) = ב . פתרו את התרגיל . הסכם : אם בתרגיל יש סוגרים - קדם פותרים את מה שבסוגרים , אחר כך פותרים כפל וחלוק לפי הסדר , ובסוף פותרים חבור וחסור לפי הסדר . 18 פתרו . א | 16 + ( 10 - 2 ) : 4 = ב | 30 + 36 : 6 - ( 7 + 5 ) = ג | 21 - ( 6 - 2 ) × 5 = ד | 23 + 5 × 2 - ( 30 - 20 - 7 ) = ה | 9 + 7 × ( 8- 3 ) = ו | 18 : ( 14 - 12 + 1 ) × 4 = ז | 45 : 9 + 28 : 4 - ( 20 - 16 ) = | 4 × 10 : ( 3 + 5 ) = ח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר