עמוד:43

10 פתרו . א | 12 + 9 + 8 = ב | 58 - 8 - 3 = ג | 5 × 7 × 2 = ד | 24 : 6 : 2 = | 2 + 8 : 2 = ה ו | 6 × 3 + 4 × 5 = ז | 36 - ( 15 - 1 ) = ח | 30 + 5 × 0 = ט | 1 + 12 + 59 + 3 + 28 = | 20 - 2 + 18 : 3 = י 11 בדקו כל תרגיל : האם התרגיל פתור נכון ? אם לא , הוסיפו סוגרים כדי שהתרגיל יתאים לתוצאה . א | 14 - 8 : 2 = 10 ב | 14 - 8 : 2 = 3 ג | 3 + 6 × 5 = 33 ד | 3 + 6 × 5 = 45 ה | 12 - 5 + 2 = 9 ו | 10 - 0 + 5 = 5 | 2 + 6 × 4 = 26 ז ח | 3 + 3 × 3 - 3 = 15 ט | 11 - 1 × 5 = 50 י | 5 - 8 - 3 = 0 | 3 + 3 × 4 + 2 = 36 יא | 20 - 15 : 5 + 3 = 20 יב | 4 + 4 × 8 = 64 יג | 16 - 9 × 6 - 1 = 35 יד אם פתרתם נכון , הוספתם סוגרים לתשעה תרגילים . הפעילויות שבעמודים 43-45 מיועדות לתרגול ולסיכום . אם נראה שעדיין אין התלמידים שולטים בסדר הפעולות , מומלץ לחזור על ההסכמים שנלמדו ולהזכיר מתי מותר לשנות את סדר המספרים בתרגיל . מומלץ לדון בכיתה על פעילות . 11 בדיון יש להסב את תשומת לבם של התלמידים לזוג התרגילים בסעיפים א ו ב ולזוג התרגילים בסעיפים ג ו ד . בכל אחד מהזוגות האלה יש שני תרגילים זהים ותוצאות שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר