עמוד:42

8 יעל ומרים פתרו את התרגיל הזה : . 30 - 14 : 2 7 יעל פתרה כך : הסבירו כיצד פתרה ומדוע פתרונה נכון . מרים אמרה שתוצאת התרגיל היא . 8 מהי הטעות שלה ? הוסיפו סוגרים כך שהתוצאה תהיה 30 - 14 : 2 = : 8 9 בכל סעיף יש שלישית תרגילים . לפני שאתם פותרים את התרגילים - שערו : באילו סעיפים יתקבלו שלוש תוצאות שוות זו לזו ? פתרו את התרגילים ובדקו את השערתכם . ד | ( 3 + 2 ) + 1 = 3 + ( 2 + 1 ) = 3 + 2 + 1 = א | ( 7 - 2 ) + 1 = 7 - ( 2 + 1 ) = 7 - 2 + 1 = ה | 8 - 4 : 2 = ( 8 - 4 ) : 2 = 8 - ( 4 : 2 ) = ו | ( 6 : 3 ) × 2 = 6 : ( 3 × 2 ) = 6 : 3 × 2 = ב | ( 1 + 2 ) × 4 = 1 + ( 2 × 4 ) = 1 + 2 × 4 = ג | ( 4 × 2 ) × 3 = 4 × ( 2 × 3 ) = 4 × 2 × 3 = כאן מתאים רב דף . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר