עמוד:39

4 סמנו קוים מעל לפעלות שעליכם לפתר ֹ תחלה ופתרו . א | 18 : 6 + 4 × 5 = ב | 5 × 7 - 15 : 3 = ג | 2 × 6 - 3 × 4 = ד | 24 : 6 + 7 : 7 = ה | 32 × 1 + 10 × 0 = ו | 36 : 6 + 28 : 7 = ז | 56 : 7 + 9 × 9 = ח | 3 × 6 - 18 : 2 + 2 × 3 = | 28 : 4 + 15 : 5 - 2 × 4 = ט | 10 - 4 × ( 9 - 8 ) = י כאן מתאים רב דף . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר