עמוד:38

2 כמה משבצות בסך הכל יש בשני המלבנים ? השלימו : × + × = דִּיּוּ ן : איזו פעלה פתרתם קדם ? 3 סמנו קוים מעל לפעלות כפל וחלוק . פתרו את התרגילים ( פתרו תחלה את הפעלות שסמנתם . ( א | 16 + 4 × 5 = ב | 5 - 15 : 3 = ג | 2 + 8 : 2 = ד | 24 : 6 + 7 = | 32 + 4 × 0 = ה הקיפו את התוצאות שקבלתם : 32 15 6 7 11 24 36 42 0 אם לא טעיתם , הקפתם מספרים לסרוגין ( אחד "כן" ואחד "לא . ( "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר