עמוד:37

ה כפל וחלוק לפני חבור וחסור תקציר מהמדריך למורה נושאי הפעילויות : פתרון תרגילים שיש בהם פעולות שונות לפי ההסכם שקודם פותרים כפל וחילוק לפי הסדר ואחר כך חיבור וחיסור לפי הסדר יישום של כללי סדר הפעולות בבעיות מילוליות ובתרגילים 1 א . כמה עגולים יש בציור ? ב . כמה משלשים יש בציור ? כתבו תרגיל מתאים : × ג . כמה צורות יש בציור בסך הכל ? כתבו תרגיל מתאים : תרגיל מתאים לחשוב מספר הצורות בסך הכל הוא . 3 + 4 × 5 כדי לפתר ֹ את התרגיל הזה - קדם פותרים כפל ואחר כך חבור : הסכם לסדר הפעלות : אם בתרגיל יש פעלות שונות ( חבור וחסור וגם כפל וחלוק , ( קדם פותרים כפל וחלוק לפי הסדר , ואחר כך נשאר תרגיל שיש בו פעלות חבור וחסור בלבד , ואותו פותרים לפי הסדר . דגמה : במדריך למורה יש הצעה לפעילות פתיחה בעצמים . יש כמה תרגילים לחישוב מספר הצורות הכולל ; אנחנו בחרנו באחד התרגילים . מומלץ להדגיש שאם פותרים תרגיל לא לפי סדר הפעולות , ייתכן שתתקבל תוצאה שונה - ראו הרחבה במדריך למורה . דרך הפתרון לפי ההסכם : מסמנים את פעולות הכפל והחילוק , שאותן יש לבצע תחילה ( אנחנו סימנו בקו מרוסק , אך אפשר לבחור סימון אחר , ( פותרים את הפעולות שסומנו , ולאחר מכן פותרים את התרגיל החדש שהתקבל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר