עמוד:30

ד מתי מתר לשנות את הסדר ? תקציר מהמדריך למורה נושאי הפעילויות : שימוש בחוק החילוף בחיבור להקלת החישובים שימוש בחוק החילוף בכפל להקלת החישובים 1 א . בלי לחשב מצאו זוגות של תרגילים שהתוצאות שלהם שוות זו לזו . מתחו קו בין הנקדות שליד כל זוג תרגילים . 78 + 34 34 + 12 + 25 23 + 52 20 + 50 + 10 45 + 78 12 + 25 + 34 10 + 20 + 50 52 + 23 34 + 78 אם לא טעיתם , כל הקוים שמתחתם עוברים דרך החתול , ולתרגיל אחד לא נמצא בן זוג . ב . מה משתף לזוגות התרגילים האלה ? הוסיפו שני זוגות תרגילים כאלה . דִּיּוּ ן : האם מתר לשנות את סדר המספרים בתרגילי חסור ? מומלץ לדון בתרגילים שהוסיפו התלמידים בסעיף ב ולבדוק אם התרגילים אכן מתאימים לחוק החילוף . מטרת הדיון היא להראות שחוק החילוף אינו מתקיים בחיסור : . b–a = a–b

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר