עמוד:36

10 פתרו את התרגילים . ז כרו : כאשר בתרגיל מופיעות רק פעלות כפל או רק פעלות חבור , מתר לשנות את סדר המספרים בתרגיל . א | 11 + 24 + 9 = ב | 50 - 3 + 7 = ג | 14 + 25 + 16 + 35 = ד | 30 : 5 × 2 : 3 = | 2 × 7 × 5 = ה ו | 11 + 14 + 15 + 16 + 19 = ז | 20 - ( 20 - 15 + 1 ) = ח | 14 - 9 + 9 = ט | 12 + 15 + 28 + 35 = י | 22 + 0 + 65 + 8 + 5 = | 50 : 10 × 2 = אי | 25 - 0 + 75 = יב בעמוד זה מיישמים את הכללים של סדר הפעולות שנלמדו עד כאן . יש לבדוק אם התלמידים זקוקים לתזכורת על כללים אלה . שימו לב , יש תלמידים שפותרים בעזרת תרגילי ביניים , ולכן השארנו מקום רב לכתיבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר