עמוד:34

7 א . בלי לחשב מצאו זוגות של תרגילים שהתוצאות שלהם שוות זו לזו . מתחו קו בין הנקדות שליד כל זוג תרגילים . 8 × 4 2 × 9 × 5 10 × 5 7 × 3 × 2 3 × 2 × 7 5 × 10 2 × 9 × 7 9 × 5 × 2 4 × 8 אם לא טעיתם , כל הקוים שמתחתם עוברים דרך האפרוח , ולתרגיל אחד לא נמצא בן זוג . . מה משתף לזוגות התרגילים האלה ? הוסיפו שני זוגות תרגילים כאלה . דִּיּוּ ן : האם מתר לשנות את סדר המספרים בתרגילי חלוק ? מומלץ לדון בתרגילים שהוסיפו התלמידים בסעיף ב ולבדוק אם התרגילים אכן מתאימים לחוק החילוף . מטרת הדיון היא להראות שחוק החילוף אינו מתקיים בחילוק : . a : b = b : a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר