עמוד:32

4 פתרו בסדר שנוח לכם . א | 38 + 14 + 12 + 16 = ב | 27 + 15 + 25 + 23 + 9 = ג | 43 + 11 + 8 + 7 + 19 = | 13 + 14 + 15 + 16 + 17 = ד 5 לפניכם סרטוטים מקטנים של מצלעים . מצאו את ההקף של כל מצלע . כתבו תרגיל מתאים ופתרו . אם נחוץ , שנו את סדר המספרים . כדי לחשב הקף של מצלע מחברים את ארכי הצלעות שלו . מומלץ לדון עם התלמידים בדרכים שבהן קל יותר לחשב , למשל כאשר משלימים לעשרות שלמות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר