עמוד:28

3 גילה ורנה פתרו את התרגיל הזה : . 15 - 2 + 3 = גילה אמרה שתוצאת התרגיל היא . 16 רנה אמרה שתוצאת התרגיל היא . 10 דִּיּוּ ן : מי מהן פתרה נכון ? הוסיפו סוגרים לתרגיל כדי שתתקבל התוצאה . 15 - 2 + 3 = : 10 4 בתרגילים של רותי יש סוגרים . בתרגילים של חיה אין סוגרים . האם הן קבלו תוצאות שוות ? פתרו את התרגילים וסמנו = או . = א | 46 - 6 + 6 = 46 - ( 6 + 6 ) = ב | 32 + 3 + 5 = 32 + ( 3 + 5 ) = ג | 50 - 20 - 10 - 5 = 50 - ( 20 - 10 - 5 ) = | 3 + 4 + 16 + 2 = 3 + ( 4 + 16 ) + 2 = ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר