עמוד:25

2 סמנו סוגרים במקומות שונים ופתרו . א | 26 - 12 + 4 = 26 - 12 + 4 = ג 23 + 4 + 5 = 23 + 4 + 5 = ה 36 - 15 - 1 = 36 - 15 - 1 = ז 14 - 8 : 2 = 14 - 8 : 2 = ב | 5 × 4 × 2 = 5 × 4 × 2 = ד 40 : 10 : 2 = 40 : 10 : 2 = ו 18 : 3 × 2 = 18 : 3 × 2 = ח 2 + 4 × 5 = 2 + 4 × 5 = דִּיּוּ ן : התבוננו בזוגות התרגילים שפתרתם : מתי מתקבלות תוצאות שוות זו לזו ומתי מתקבלות תוצאות שונות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר