עמוד:24

א סוגרים ( חזרה ) תקציר מהמדריך למורה נושא הפעילויות : חזרה על השימוש בסוגריים : פתרון תרגילים שיש בהם סוגריים סוגריים במקומות שונים בתרגיל כשיש סוגרים בתרגיל , קדם פותרים את מה שבסוגרים , ואחר כך פותרים את התרגיל החדש שהתקבל . אפשר לכת ֹ ב את התוצאה מעל לסוגרים . 1 פתרו . א | 32 - ( 4 + 6 ) = 32 - = ב | ( 42 - 11 ) - 7 = ג | ( 24 : 6 ) : 2 = ד | ( 48 : 8 ) × 7 = | 28 + ( 56 + 4 ) = ה מומלץ לדון עם התלמידים על שוויון בין תרגילים . הרחבה - במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר