עמוד:15

משימה 6 א . הקיפו את האותיות שערכן קטן מ : 50 הרכיבו מלה מהאותיות שלא הקפתם : חשבו את ערך המלה : ב . הקיפו את האותיות שערכן גדול מ : 40 הרכיבו מלה מהאותיות שלא הקפתם : חשבו את ערך המלה : אם לא טעיתם , קבלתם שמות של חיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר