עמוד:9

משימה 1 מתחו קוים לפי סדר האותיות . הילדים הבינו שעליהם להגיע אל השער של המבצר . ליד השער מצאו הילדים לוח שהיה רשום עליו ההסבר הזה : הגימטריה מבססת על חשבון אותיות לפי ערכיהן . לכל אות בא"ב העברי יש הערך המספרי שלה , ולכן אפשר לחשב את הערכים של מלים או של משפטים . חז"ל השתמשו בגימטריה כדי לדרש דרשות שונות ופרשו פסוקים על פי הערך המספרי של המלים . בטבלה הזאת מצגים הערכים של כל האותיות לפי סדר הא . "ב א 1 = 2 = ב 3 = ג 4 = ד 5 = ה ו 6 = 7 = ז 8 = ח 9 = ט י 10 = 20 = כ 30 = ל מ = 40 50 = נ ס 60 = 70 = ע 80 = פ 90 = צ ק 100 = 200 = ר ש = 300 ת = 400

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר