עמוד:3

למשפחה , בחוברת זו יש שלושה פרקים . נספר לכם בקצרה במה הם עוסקים . גימטרייה פרק זה הוא פרק המשך לפרק "גימטרייה" שנלמד בכיתה . ב' בכיתה ב' עסקו התלמידים בערכן של אותיות הא"ב מ א עד ל , ובפרק זה הם לומדים את ערכן של כל אותיות הא . "ב השימוש בגימטרייה בא לידי ביטוי בשני נושאים עיקריים : א . ערכן של מילים - חישוב הערך המספרי של מילה על ידי חישוב הסכום של ערכי האותיות המרכיבות אותה . דוגמאות : חידה , ( 8 + 10 + 4 + 5 ) 27 = ספר . ( 60 + 80 + 200 ) 340 = ב . מספור - כתיבת מספרים באותיות לפי ערכן - במקרה זה יש ייצוג אחד באותיות קבועות . דוגמאות : כה , 25 = תשס . 765 = "ה בדרך זו ממספרים פסוקים או פרקים בתנ"ך , תאריכים עבריים , סעיפים ועוד . כשמשתמשים באותיות למספור מקובל לכתוב את האותיות המרכיבות את הסמל מהאות בעלת הערך הגבוה ביותר ועד לאות בעלת הערך הנמוך ביותר . בפרק זה התלמידים מתחילים את הלמידה מערכן של כל אותיות הא"ב , ממשיכים אל ערכן של מילים ובהזדמנות זו לומדים שיש הבדל בין ערכן של מילים בגימטרייה לבין כתיבת מספרים בספרות : א . בכתיבת מספרים יש משמעות לסדר הכתיבה : הערך של כל ספרה נקבע לפי מקומה במספר . ( 43 < 34 ) לעומת זאת כאשר מחשבים את ערכה של מילה - אין משמעות לסדר האותיות במילה ( קשר = שקר . ( ב . כל מספר מייצג כמות אחת ויחידה , ואילו ערכן של מילים שונות יכול להיות שווה ( יין = סוד . ( על רעיון זה מבוססים חידודי הלשון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר