עמוד:197

עמ' : 185 כריכת הספר : אלדד אילני ויניב שמעוני , הספור המושלם , הוצאת כנרת , © . 4558 כל הזכויות שמורות עמ' 112 , 142 , 144 , 119 , ) 4 ( 81 , 82 , 84 , 81 , 92 , 91 , ) 2 , 4 , 1 ( 91 , 15 , 11 ( רקע , 111 , ( איורים לשמות הפרקים : shutterstock . com עמ' : 122-121 , 121-121 צילום : רונית בן ארי השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for correction in future editions .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר