עמוד:195

תמונות ואיורים עמ' : 8 צילום : אלדד מנחם עמ' : 11 דוד רקיע , עץ החיים , , 4551 שמן על קנבס . באדיבות משפחת האמן , גלריה " רקיע" עמ' Mark Chagall , Synagogue in Vilna , 1935 , oil on canvas . Copyright : 19 s'Sotheby . © ADAGP , Paris 2015 'עמ ChameleonsEye / Shutterstock . com : 45 עמ' : 44 אהובה קליין , תקיעת שופר בירושלים , , 4515 שמן על בד . © אהובה קליין . כל הזכויות שמורות עמ' : 49 צילום : נעמה ברוכי כהן עמ' : 24 , 48 צילום : מארק ניימן , לשכת העיתונות הממשלתית עמ' Shoshannah Brombacher , PhD ., Simchat Torah in Williamsburg , Oil : 21 on canvas , 18 X 24 inches , NY , 1994 , Shoshbm @ gmail . com 'עמ : 29 צילום : ד"ר אבישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' : 28 עיצוב הכרזה : שירן רוקאווי בחרי , מכללת שנקר . באדיבות מרכז יצחק רבין עמ' : 21 באדיבות חברת החשמל לישראל עמ' 24 עליון + עמ' 21 עליון : אודי טאוב - סטודיו אסתטיקס עמ' 24 תחתון : צילום : יעקב גפן , לשכת העיתונות הממשלתית עמ' Two Peasants ( oil on canvas ) , Malevich , Kazimir Severinovich / State : 21 אימג'בנק Russian Museum , St . Petersburg , Russia / Bridgeman Images / עמ' 21 תחתון : צילום : אבי אוחיון , לשכת העיתונות הממשלתית עמ' : 28 צילום : ד"ר נורית קינן עמ' : 12 מתוך " ילדי העולם מציירים את התנ״ך , " בראשותו של עמוס רולניק עמ' The Service-Room Waiter ( oil on canvas ) , Soutine , Chaim / Musee de : 11 אימג'בנק Orangerie'l , France , Paris / Peter Willi / Bridgeman Images / עמ' Photo : Peter Corbett at flickr , CC BY 2 . 0 : 18 עמ' , Franz Marc : 14 מאוסף . Philips Collection , Washington DC , USA ( מתוך וויקיארט ) עמ' : 12 צילום : , Andreas Praefcke מתוך ויקישיתוף עמ' 11 עליון : צילום : בני וודו , https : // he . wikipedia . org / wiki / % D 7 % A 7 % D 7 % 95 % D 7 % 91 % D 7 % A 5 : % D 7 % 91 % D 7 % A 0 % D 7 % 99 _ % D 7 % 95 % D 7 % 95 % D 7 % 93 % D 7 % 95 _ % D 7 % 97 % D 7 % 92 _ % D 7 % 94 % D 7 % A 1 % D 7 % 99 % D 7 % 92 % D 7 % 93 . jpg , CC SA-BY 3 . 0 עמ' 11 תחתון : Kobby Dagan / Shutterstock . com עמ' : 19 ציור של נתן נבו www . nevo-art . com על פי צילומים של אפרת נקש www . EfratNakash . com עמ' : 18 , 19 באדיבות ארכיון בית נריה , כפר הרואה עמ' : 91 איור : שי צ'רקה . מתוך הספר : באיזה שבט אתה , מאת אורי אורבך , הוצאת בית אל : ספריית בית אל , © . 4552 כל הזכויות שמורות עמ' : ) 2 ) 91 צילום : ורד גביש עמ' : 95 מיכאל קובנר , התבור בחורף , , 4551 שמן על בד , ס"מ 125 X 145 . © מיכאל קובנר עמ' : 91 מיכאל קובנר , אביב , , 4551 שמן על בד , ס"מ 125 X 145 . © מיכאל קובנר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר