עמוד:185

למחרת עבר כּ ר וֹ ז המל ךְ בּ רח וֹ ב וֹ ת העיר והפציר בּ ת וֹשׁ בים להזכר בּשׁ מ וֹ ת מיחדים שׁשׁ מע וּ אי פּ עם , כּ די להציל את הנסי ךְ התינ וֹ ק . בּ לילה ה שׁ ני שׁ ב האי שׁוֹ ן ו שׁ אל : " התדעי את שׁ מי " ? " א וּ לי שׁ מ ךָ פּ–יד ז ? א וּ לי סלע–לב ? א וּ לי בּ גזל–ר " ? אבל האי שׁוֹ ן חזר ואמר : " לֹ א , אין זה שׁ מי " ! ונעלם . בּ י וֹ ם ה שׁ לי שׁ י שׁ לחה המל כּ ה שׁ ליחים לכל רחבי הממלכה לאסף שׁ מ וֹ ת מ וּ זרים וּ מ שׁ נים . לפנ וֹ ת ערב חזר אחד ה שׁ ליחים וּ בק שׁ ל שׂוֹ חח בּ דחיפ וּ ת עם המל כּ ה : " הגעתי לקרחת יער וירדתי מהס וּ ס כּ די לנ וּ ח מעט , ואז שׁ מעתי ק וֹ ל שׁ ירה ע וֹ לה מ בּ ין העצים . התקרבתי בּשׁ קט וראיתי אי שׁוֹ ן קטן זע וּ ף פּ נים מק פּ ץ סביב מד וּ רה וּ מזמר : תב כּ י , תצעקי ותתחנני , א ךְ את תינ וֹ ק ךְ רק לי תתני . ר וּ מ פּ ל שׁ טילצקין זה אני " ! בּ א וֹ ת וֹ לילה חזר האי שׁוֹ ן לחדר המל כּ ה , וּ מצא א וֹ תה שׁ לוה וּ רג וּ עה . " התדעי את שׁ מי " ? שׁ אל בּפּ עם ה שׁ לי שׁ ית . " האם שׁ מ ךָ מיכאל " ? שׁ אלה המל כּ ה בּ חי וּךְ . "לֹ א " ! " וא וּ לי גבריאל " ? "לֹ א ו לֹ א " ! " נכ וֹ ן , הרי שׁ מ ךָ ה וּ א ר וּ מ פּ ל שׁ טילצקין " ! קראה המל כּ ה וצחקה . האי שׁוֹ ן רקע בּ רגל וֹ בּ זעם , נעלם דר ךְ הדלת , וּ מע וֹ לם לֹ א נראה ע וֹ ד . ( עיבדה : נירה לוין ) לטו וֹ ת – להכין חוטים מצמר . כּ י שׁוֹ ר – כלי שבו משתמשים לטוויית חוטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר