עמוד:184

הדלת והאי שׁוֹ ן נכנס . האם הצעירה נז כּ רה בּ הבטחה שׁ נתנה לפני זמן רב , ול בּ ה התמלא פּ חד . היא הציעה לאי שׁוֹ ן את כּ ל הזהב שׁבּ א וֹ צר המלך , אבל האי שׁוֹ ן ה וֹשׁ יט את ידיו ודר שׁ ממנה לקים את הבטחתה . רק כּשׁ ראה שׁבּ כיה שׁ ל המל כּ ה הצעירה אינ וֹ פּוֹ סק , התר כּךְ מעט ל בּוֹ שׁ ל האי שׁוֹ ן . " אם תגלי את שׁ מי בּ ת וֹךְ שׁ ל וֹשׁ ה ימים י שׁ אר התינ וֹ ק בּ ידי ךְ " , אמר , "אם לֹ א - התינ וֹ ק יהיה שׁ לי " ! בּ מ שׁךְ כּ ל א וֹ ת וֹ י וֹ ם ח שׁ בה המל כּ ה החרדה על כּ ל ה שׁ מ וֹ ת שׁ ה כּ ירה . בּ לילה ה וֹ פיע האי שׁוֹ ן בּ חדרה . " מה ת שׁוּ בת ךְ " ? שׁ אל , "התדעי את שׁ מי " ? "פּ ית וֹ ן " ? נסתה המל כּ ה , "זעמן ? וא וּ לי שׁ פיפ וֹ ן " ? א ךְ האי שׁוֹ ן אמר בּ חי וּךְ מר שׁ ע : " לֹ א , אין זה שׁ מי " ! ונעלם . הנרי ג'סטיס פורד , איור לסיפור מתוך הספר הכחול , אנדרו לנג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר