עמוד:181

. 3 הסב אהב מאוד את נכדו . . 4 ה בּ ן ואשתו הרחיקו את הסב מהשולחן . . 5 הסב השתמש בּ כלי אוכל פשוט , שונה מה כּ לים של ה בּ ן ושל אשתו . . 6 המזון שהוקצב לסב לא ה שׂ ביע אותו . . 7 הסב לא היה מר וּ צה , אך הוא לא התלונן . . 8 הנכד הכין כּ לי אוכל מעץ , כדי שישמש את הוריו כשיהיו זקנים . . 9 ה בּ ן ואשתו הבינו שׁ טעו והתחרטו . ב . קראו בּ רצף רק את חמשת המשפטים שמתאימים לשני הסיפורים . אם בּ חרתם נכון , קיבלתם את עיקר העלילה בשני הסיפורים . . 3 א . בּ דקו מה מס וּ פר על הסב בּ כל אחד מהסיפורים . איזה סיפור מפ וֹ רט יותר ? ב . השו וּ את הסי וּ מים של שני הסיפורים . מה ההבדלים ביניהם ? . 4 שיחה בכיתה גם הסבא הזקן והנכד , כמו הסיפור כף של עץ , הוא סיפור עם . האנשים שׁ מספרים את סיפורי העם חושבים שהמאזינים יכולים ללמוד משהו מהסיפורים האלה . מה אפשר לדעתכם ללמוד משני הסיפורים האלה ? הסבירו . . 5 הסיפור כף של עץ הגיע אלינו מהקהילה היהודית בּ טנג'יר ( עיר בּ צפון מרוקו . ( המעשייה הסבא הזקן והנכד מופיעה בּ ספר המעשיות של האחים גרים , שׁ חיו בּ גרמניה . מה אפשר ללמוד מן העובדה שׁ שני סיפורים ממקומות שונים מתארים בעיה דומה ? אוצר של מילים - פעילות מתוקשבת קרובי משפחה " לימים נ וֹ לד להם בּ ן , והסב ש ׂ מח מא וֹ ד בּ נכד וֹ " . כלי מטבח " ס בּ א , מד וּ ע אינ ךָ א וֹ כל בּ כף כּ זאת כּ מ וֹ שלנ וּ " ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר