עמוד:180

האב והאם ה בּ יט וּ זה בּ זה בּ מ שׁךְ זמן מה בּשׁ תיקה , וּ לבס וֹ ף פּ רצ וּ בּ בכי . מיד עזר וּ לסב הזקן לג שׁ ת ל שׁ לחן , וּ מאז א וֹ ת וֹ הי וֹ ם הניח וּ ל וֹ לאכל יחד אתם , ו לֹ א ה שׁ מיע וּ שׁוּ ם הערה א וֹ נזיפה , גם כּשׁ נ שׁפּ כ וּ ל וֹ כּ מה ט פּוֹ ת מן המרק . ( מתוך כיפה אדומה ועוד 36 אגדות אחרות , ( 1996 בּשׁ קיקה – בּ להיט וּ ת , בּ חשק רב . . 2 עבודה בזוגות א . קראו את המשפטים שלפניכם , וּ מצאו חמישה משפטים שמתאימים לשני הסיפורים . . 1 אב צעיר שׁ התאלמן גידל את בנו בּ כ וֹ חות עצמו בּ מסירות רבה . . 2 הסב חי בּ בית בנו . ארתור רקהאם , איור לסיפור מתוך מעשיות האחים גרים , אנגליה , 1900 בערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר