עמוד:176

כיבוד אב לפניכם מדרש אגדה בנושא כיבוד אב . מהו מדרש ? המדרש הוא פירוש שכתבו חז"ל לפסוקים בתנ"ך . המדרשים נמסרו בעל פה מדור לדור ואחר כך נכתבו בספרים . יש מדרשי הלכה - הלכות ודינים לחוקים שבתורה ; ויש מדרשי אגדה - דברי אגדה ומשלים הקשורים בדרך כלל לסיפורים שבתנ . "ך . 1 קראו את המדרש שלפניכם . ש ָׁ נה אבימי בנו של רבי אבהו : יש מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם ויש מטחינו ברחיים ויורש גן-עדן . כיצד מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם ? מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו תרנגולים פטומים . פעם אחת אמר לו אביו : "בני , הללו מנין לך " ? אמר לו : "זקן זקן ! אכל ושתק , שהכלבים אוכלים ושותקים . " נמצא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם . כיצד מטחינו ברחיים ויורש גן-עדן ? מעשה באחד שהיה טוחן ברחיים . שלח המלך להביא טוחנים לעבודתו . אמר לו לאביו : "אבא , הכנס וטחן תחתי , ואני אלך לעבודת המלך . אם יגיע לידי בזיון אתבזה אני ולא אתה , ואם לידי מלקות אלקה אני ולא אתה . " נמצא זה מטחינו ברחיים ויורש גן-עדן . ( מתוך : ח"נ ביאליק , י"ח רבניצקי , ספר האגדה , חלק חמי שׁ י , פּ רק ב , עמ' תק , על-פי קידושין לא ) פּ ט וּ מ וֹ ת – תרנגולים פ טּוּ מים , מאכל מ שׁבּ ח . מטחינ וֹ בּ רחיים - נותן לאביו לעבוד עבודה קשה כמו טחינת גרעינים בּ ריחיים מאבן . נכדים על אהבה של נכדים לסבים שלהם , וגם על דמיון בין סיפורים ממקומות שונים בעולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר