עמוד:171

מבנה הערך במילון ערך במילון פירושו כל ההסברים והעניינים המוקדשים למילה אחת . מה מבנה הערך במילון ? המילה המבוארת כתובה באותיות גדולות . על יד המילה מופיע קיצור , הנותן מידע דקדוקי על המילה . ז' פירושו זכר , כלומר – לפנינו שם עצם בזכר . נ' פירושו נקבה – שם עצם בנקבה . ת' פירושו תואר ( שם תואר . ( הפירוש מופיע באותיות קטנות יותר . אם יש פירושים אחדים , ליד כל פירוש יופיע מספר , החל במספר . 1 לאחר ההסברים יופיעו בסוגריים צורות נוספות של המילה , כגון צורת הרבים . אם המילה קיימת בניבים שונים , בסוף הערך המילוני יופיעו ניבים שבהם משולבת המילה . הניבים מסודרים בסדר הא"ב , לפי המילה הראשונה שלהם . . 1 לפניכם זוגות מילים שהאות הראשונה שלהן זהה . סדרו אותן כסדרן במילון , על פי האות השנייה : לב | לץ גּ ר | גּ ג טהור | טבעי חש וּ ב | חר וּ ץ זהיר | זריז אריג | אדנית ת וֹ ר | ת יּ ר פּ רדה | פּ גיעה . 2 לפניכם קבוצות מילים שהאותיות הפותחות שלהן זהות . סדרו את המילים בכל קבוצה לפי סדר הא"ב . שימו לב ! בשלוש הקבוצות הראשונות סדרו לפי האות השלישית ; בקבוצה הרביעית סדרו לפי האות הרביעית . א . ערוגה , ערבה , ערבוב , ערג ב . דּ גש , דּ ג וּ ל , דגירה , דּ גר ג . הרס , הריגה , הרדמה , הרתחה ד . פּ צ וּ ע , פּצּוּ י , פּצּוּ ל , פּצּוּ ץ . 3 בחרו מתוך פעילויות ו-2 1 שלוש מילים שלא הכרתם , והסבירו כל אחת מהן בעזרת המילון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר