עמוד:162

. 2 א . מה חז"ל מספרים על היחס של התרנגולת לאפרוחיה הקטנים ? ב . מתי התרנגולת משנה את התנהגותה ? מדוע ? ג . מה לדעתכם התרנגולת מנסה לעשות כשהיא משנה את יחסה לאפרוחים הבוגרים ? האם התנהגותה נכונה בעיניכם ? . 3 המדרש כת וּ ב כמו משל . כותבי המשלים רוצים ללמד את הקוראים איך נכון לנהוג , ולעתים קרובות הם בוחרים לספר על בעלי חיים כדי לא להעליב את בני האדם . לעתים מופיע בסוף המשל גם הנמשל , האומר בגלוי מה שהמשל רק רומז עליו . א . מה דעתכם , איזה חלק במדרש הוא המשל , ואיזה חלק הוא הנמשל ? ב . איזו מילה בּ ש וּ רה השלישית רומזת על המעבר מהמשל לנמשל ? ג . השלימו בעזרת ההיגדים שמתחת לטבלה . במשל תרנגולת אפרוחים כשהאפרוחים קטנים התרנגולת מכנסת אותם תחת כנפיה כדי לחמם אותם ועוזרת להם למצוא מזון כשהאפרוחים גדולים התרנגולת מלמדת אותם למצוא מזון ולדאוג לעצמם . בנמשל היגדים כשבני ישראל היו במדבר אלוקים ומשה דאגו למזונם ולביטחונם בני ישראל אלוקים ומשה כשבני ישראל הגיעו לארץ ישראל משה הורה להם לנטוע עצים ולהיות עצמאיים . 4 שיחה בכיתה קראו במדרש מה אמר משה לבני ישראל . מה לדעתכם הקשר בין נטיעות לבין חיים עצמאיים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר