עמוד:160

וכי-תבא וּ אל-הארץ וּ נטע תּ ם כּ ל-עץ מאכל אחרי 40 שנה במדבר , כשבני ישראל עמדו להיכנס לארץ ישראל , אמר הקב"ה למשה : " וכי תבאו אל-הארץ ונטעתם כל-עץ מאכל . " ( ויקרא יט , כג ) חז"ל פירשו את דברי הקב"ה במדרשיהם . . 1 קראו את המדרש שלפניכם . תרנגלת זו כשאפרוחיה דקים היא מכנסתם ונותנתם תחת כנפיה ומחממת אותם ועודרת לפניהם , וכשהם גדלים –אם אחד מהם מבקש לבוא אצלה היא מנקרת לו בראשו ואומרת לו : לך עדור באשפתך . כך כשהיו ישראל במדבר ארבעים שנה היה המן יורד והבאר עולה להם והשלו מצוי להם , וענני כבוד מקיפים אותם ועמוד-ענן מסיע לפניהם . כיון שנכנסו ישראל לארץ אמר להם משה : כל אחד ואחד מכם יטען מכושו ויצא ויטע לו נטיעות . ( מתוך ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי , ספר האגדה , עמ' עה , על-פי ויקרא רבה כח ) מ כּוֹ ש - כלי עבודה חקלאי הדומה למעדר . שמחה ירוקה על שמחת האנשים ושמחת העצים בט"ו בשבט , וגם על מילים מאנישות ביום החמשה-עשר בחודש שבט אנו מציינים את ט"ו בשבט שהוא " ראש השנה לאילנות . " על פי חז"ל יום זה הוא התחלת שנה חדשה לפירות האילן . לפי יום זה קובעים את מניין ( מספר ) שנות הפרי , הנדרש כדי לקיים מצוות שונות הקשורות לאילן . נהוג לאכול ביום זה משבעת המינים שנמנים עם גידולי ארץ ישראל , ויש הנוהגים לערוך בו 'סדר ליל ט"ו בשבט . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר