עמוד:153

. 6 א . בפתיח של ה כּ תבה כתוב : " בעירייה הרימו את ה כּ פפה והבטיחו . " ... " הרימו את "הכפפה הוא ביטוי . איזה מבין ארבעת הפירושים שלפניכם הוא הפירוש המתאים לביטוי הזה ? שינו את דעתם התרגזו מאוד התחרטו על מה שקרה קיבלו על עצמם את המשימה ב . מה עזר לכם לבחור את הפירוש המתאים ? . 7 עדי כתבה מכתב רשמי . מכתב רשמי הוא מכתב שנכתב ונשלח לאדם שממלא תפקיד . בדרך כלל הוא אינו מ וּכּ ר לכותב באופן אישי . אנשים כותבים מכתבים רשמיים לארגונים , לחבר וֹ ת ולמוסדות שונים ולנציגי ציבור ( למשל : לראשת העיר , למנהל רשת חנויות , לחברי כנסת . ( במכתבים כאלה הם מבקשים , מתלוננים , מציעים , מבררים מידע או מוסרים מידע וכדומה . גופים ציבוריים כותבים מכתבים רשמיים גם לגופים ציבוריים אחרים וגם לאנשים פרטיים , כשהם רוצים למסור להם מידע או לדרוש מהם דרישות שונות ( למשל , חברת החשמל שולחת לתושב העיר מכתב רשמי ובו דרישה לתשלום . ( א . מצאו במכתב של עדי את האופן שבו היא מציגה את נושא המכתב שלה , את הנימוקים שהיא מביאה לעמדתה ואת צי פּ יותיה מהנמענים . ב . שימו לב לנמענים של המכתב . מדוע כתבה עדי דווקא להם ? . 8 בסוף מכתבה עדי מציינת שהיא גרה בנווה דקלים , ומוסיפה בסוגריים שהיא "דווקא בלונדינית " . למה לדעתכם הוסיפה עדי את הפרטים האלה ? האם הם מוסיפים לטיעונים שלה ? כיצד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר