עמוד:133

שׂ מח המל ךְ שׂ מחה ר בּ ה , וירד עם הי שׁ י שׁ לגנז כּוֹ . על-ג בּ י שׁ לחן מד וֹ ת עמד וּ בּשׁוּ רה ת שׁ עה-ע שׂ ר האגרטלים , מכסים יריעת מ שׁ י . שׁ לח הי שׁ י שׁ יד שׂ מאל וֹ והסיר את היריעה , וּ בימינ וֹ ה פּ יל ארצה בּ תנ וּ פה אחת את כּ ל האגרטלים כּ לם , עד כּ י נ שׁבּ ר וּ למכת וֹ ת קטנ וֹ ת . אמר הי שׁ י שׁ למל ךְ : " לֹ א ת שׁ עה-ע שׂ ר אגרטלים הי וּ כּ אן , אלא ת שׁ עה-ע שׂ ר ר וֹ צחים . מקדם א וֹ מאחר הי וּ מ שׁ רתי ךָ מ פּ ילים א וֹ תם , ואתה היית ג וֹ זר עליהם דין-מות . מ וּ טב שׁ תהרג א וֹ תי , את האחד , בּ מק וֹ ם הת שׁ עה-ע שׂ ר . א שׁ ר לי , איני מצר על ימי . אי שׁ י שׁ י שׁ אני , והגעתי עד קץ דר כּ י " . שׁ מע המל ךְ את דברי הי שׁ י שׁ ונכלם . מיד צוה לקרא דר וֹ ר למ שׁ רת שׁ נד וֹ ן למות , ואת ידי הי שׁ י שׁ מלא מתנ וֹ ת לרב וי שׁ לחה וּ מעל פּ ניו . ( מתוך מחרוזת ( 1974 , 5 בּ ד וֹ לח - זכוכית מיוחדת , מבריקה ויקרה . פּ ת וּ חים - קישוטים חרותים על חומר שממנו עשוי החפץ . גנז ךְ - מקום ששומרים בו מסמכים חשובים וחפצים יקרים . ויכתת רגליו – הלך דרך ארוכה ומעייפת . . 2 שיחה בכיתה שתי העלילות של הסיפורים שונות מאוד זו מזו , ובכל זאת – יש דמיון בין שני הזקנים בסיפורים ובין שני המלכים . מה אפשר ללמוד מכך על התכונות המאפיינות מלכים וזקנים בסיפורי העם ? . 3 הישיש שהגיע לארמון כינה את האגרטלים שנותרו " תשעה עשר רוצחים . " למה הוא התכוון ? . 4 למה המלך לא ציווה להרוג את הזקן ששבר את האגרטלים ? מה הוא הבין ? . 5 בסיפור מופיעים ביטויים רבים שאפשר להבין אותם בעזרת ההקשר שלהם . א . ב פּ סקה הרביעית בסיפור כתוב "אדם מופלג בזקנה וחוכמה . " אפשר להבין את הדברים כשקוראים בהמשך על המעשה שעשה האיש . למה הכוונה במילים אלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר