עמוד:131

ב . לפניכם רשימה של מילים וביטויים מתוך הסיפור . אילו מילים וביטויים מהרשימה אתם לא מבינים בדיוק ? אילו מתוכם אינם מעכבים את מהלך הקריאה של הסיפור ואת הבנתו ? ארצ וֹ ת הקדם ( 1 ) בּ חרי-אף ( 3 ) תמר וּ קים ( 5 ) שח וּ חים ( 10 ) סרה ( 16 ) עלם ( 17 ) בּ חס וּ ת ( 19 ) לשל וֹ ת ( 24 ) א וֹ כיח א וֹ תה ( 42 ) בּ דרה ( 42 ) הפרתי ( 82 ) הרעיפ וּ עליהם ( 90 ) . 4 מה דעתכם , האם הגזירה שגזר המלך והחוק שבא בעקבותיה יכולים לעזור למלך להילחם בזקנתו ? הסבירו . . 5 כשהאיכר הצעיר אמר לאביו "גם אני רוצה לנסות את מזלי" - האב הזקן ניסה להניא את בנו מן המעשה . מדוע ? . 6 בסיפור כתוב : " חיוורון קל עלה בפני הנסיכה , אך בפני המלך עלה הסומק" ( שורה . ( 68 קראו את המשפט שלפני הציטוט ואת המשפט שאחריו , ושער וּ אילו רגשות מייצג כאן החיוורון ואילו - הסומק . . 7 מתי מגיע המתח בסיפור לשיאו ? מהי נקודת המפנה בסיפור ? . 8 שיחה בכיתה סיפורי עם , כמו הסיפור הזה , ס וּ פרו במשך דורות כדי ללמד משהו את המאזינים . מה לדעתכם מנסה ללמד הסיפור הזה ? בּ חרו באפשרות אחת מתוך ההיגדים שלפניכם והסבירו לחבריכם את בחירתכם . מלכים תמיד אכזריים . חוקי המלך תמיד צודקים . תמיד צריך לרחם על הזקנים . אין תחליף לחוכמתם של זקנים . הצעירים פזיזים ומוכנים להסתכן כדי לזכות בפרס . בנים צריכים לכבד את הוריהם . לקראת השיחה לפני שאתם מציגים את דעתכם חשבו איזה היגד תוכלו להצדיק באמצעות הסיפור . בחרו משפט או קטע מתוך הסיפור התומך בהיגד שבחרתם . בחרו גם היגד שלא נראה לכם נכון והסבירו מדוע הוא לא מתאים לסיפור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר