עמוד:130

" אכן , אי שׁ חכם ה וּ א אבי ךָ , " אמר המל ךְ . בּ א וֹ ת וֹ רגע התחרט על כּ ל הרעה א שׁ ר ע וֹ לל לזקנים . 90 " מהר וּ , " אמר ל שׂ ריו ולעבדיו , "וקרא וּ לכל הזקנים ל שׁוּ ב לארצי והרעיפ וּ עליהם א ךְ כּ ב וֹ ד ויקר . אמנם לצעירים יפי ועז וּ גב וּ רה - א ךְ החכמה , מסת בּ ר , היא נחלת הזקנים . " ) מתוך סיפורים שאהבתי , , 1985 עמ' ( 34-42 . 3 עבודה בזוגות א . בחרו חמש מילים שלא הכרתם והסבירו אותן בעזרת ההקשר בסיפור ( התוכן . ( מיכאל קובנר סוסים באו לשתות , 2001

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר