עמוד:117

א . הזיכרונות שלכם מעניינים . ב . הסוסים שלנו דוהרים בשדה . ג . הסוס שלנו דוהר בשדה . ד . השדות שלנו ירוקים . ה . הכרתי את הדודות שלה . ו . היא תרמה את כל הספרים שלה . ז . המכונית שלו חונה במוסך . ח . המכוניות שלו חונות במוסך . ט . לא ראיתי את החברה שלהם . י . לא ראיתי את החברות שלהם . . 7 לפניכם פסוקים מחומש שמות פרק י פסוקים ט-י . א . קראו את הפסוקים . ט ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך ; בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו . י ויאמר אלהם יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ; ראו כי רעה נגד פניכם . בפסוקים מופיעים שמות עצם בנטיית כינויי קנין . ב . העתיקו את שמות העצם המופיעים בנטיית כינויי קנין . ג . החליפו כל מילה בשתי מילים . לדוגמה : בנערינו - בנערים שלנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר