עמוד:113

התבוננו בשתי קבוצות שמות העצם בסופית ים , וענו על השאלות : א . אחד / אחת יד עין שפה שנים ( זוגי ) ידים עינים שׂ פתים רבים : שלושה ויותר ידים עינים שׂ פתים ב . שמות המציינים זמנים ומידות חדש חדשים חד שׁ ים יום י וֹ מים ימים שנה שׁ נתים שׁ נים מאה מאתים מאות אלף אל פּ ים אלפים . 1 א . באיזו קבוצת שמות ( א' או ( ב' מופיעים שמות עצם בזוגי אמיתי , כלומר : זוגי המציין רק כמות של שניים ? כתבו לדוגמה שני שמות עצם זוגיים מתוך הרשימה . ב . הביאו עוד דוגמה משלכם לשם עצם בזוגי אמיתי , המציין רק שניים ולא יותר משניים . בשמות עצם המציינים זמנים או מידות , צורת שם העצם הזוגי היא אמיתית , כלומר : מציינת באמת שניים ולא יותר . שבועים הם שני שבועות , ולא יותר . פּ עמים הן שתי פעמים ולא יותר . ואם רוצים לציין יותר משניים , משתמשים בצורת הרבים הרגילה : שלושה שבועות , ארבע פעמים . . 2 השלימו בצורה המתאימה : שם עצם זוגי ( אמיתי ) לכמות של שניים , ורבים / רבות ליותר משניים . לדוגמה : 2 ) אלף ) אנשים השתתפו בעצרת > אל פּ ים אנשים השתתפו בעצרת . 5 ) אלף ) אנשים השתתפו בעצרת > חמשת אלפים אנשים השתתפו בעצרת . נקדו את הסיומת כדי להבחין בין שתי הצורות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר