עמוד:109

והיה כי-יביאך ה' אלהיך אל-הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר-לא-בנית ; ובתים מלאים כל טוב אשר לא-מלאת , וברת חצובים אשר לא-חצבת , כרמים וזיתים אשר לא-נטעת , ואכלת ושבעת ; השמר לך פן-תשכח את-ה' אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים . ב . העתיקו את כל שמות העצם בלשון רבים המופיעים בקטע המצוטט . ג . רשמו את שמות העצם שאין להם סיומת אופיינית למין הדקדוקי שלהם : רשמו את שמות העצם בזכר , שיש להם ברבים סופית ות . רשמו את שם העצם בנקבה , שיש לו ברבות סופית ים . ד . כתבו את שמות העצם מסעיף ג בלשון יחיד . . 5 השלימו : הסופית של שמות עצם ברבים זכר היא ברוב השמות , ובחלקם . הסופית של שמות עצם ברבות נקבה היא ברוב השמות , ובחלקם . הסופית של תארים בזכר רבים היא תמיד . הסופית של תארים בנקבה היא תמיד . עבר מהופך בקטע שצוטט מהתורה מופיעים הפעלים "ואכל תּ ושבע תּ . " הכוונה בקטע להבטחה לעתיד – אתה תאכל ותשבע בארצך , כך מבטיח אלוהים לעמו . שימו לב ! פעלים רבים בתנ"ך , הפותחים ב-ו' וצורתם צורת עבר – משמעותם עתיד , כמו שני הפעלים שהזכרנו . לכן קוראים להם עבר מהופך או פעלים ב-ו' ההיפוך . . 6 א . כתבו בלשון ימינו את הפעלים התנ"כיים שבעבר מהופך ( החליפו רק את הפועל המודגש : ( א . והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש ההרים ( ישעיה ב , ב ) ב . ולקחתיאתכם לי לעם . ( שמות ו , ז ) ג . בנה לך בית בירושלם וישבת שם . ( מלכים א , ב , לו ) ב . עיינו בפרק שאותו אתם לומדים עתה בשיעורי תורה . זהו בפרק פעלים הכתובים בעבר מהופך . כתבו בלשון ימינו את הפעלים התנ"כיים שבעבר מהופך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר