עמוד:88

גשם , גשם , בוא ! על תפילות לגשם במידה הנכונה , וגם על הוראות להכנת מד-גשם . 1 קראו את קטע המידע ואת המדרש שלפניכם . מפסח ועד שמחת תורה אומרים בתפילת שמונה עשרה " מוריד הטל . " בשמחת תורה מפסיקים לומר "מוריד הטל" ומתחילים לומר " משיב הרוח ומוריד הגשם ב- . " ז' במרחשון , מתחילים לשאול ( לבקש ) גשמים : " ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה . " ירידת הגשמים מסמלת את הקשר שבין עם ישראל לקב"ה . כאשר עם ישראל הולך בדרכו של הקב"ה הוא זוכה לירידת גשמים , ואם לא - נמנעים ממנו הגשמים , כמו שכתוב בחומש דברים יא יג-יז : " והיה , אם-שמע תשמעו אל-מצותי [ ... ] ונתתי מטר-ארצכם בעתו [ ... ] השמרו לכם , פן יפתה לבבכם [ ... ] ועצר אתהשמים ולא-יהיה מטר . " המדרש שלפניכם מספר על ח וֹ ני המעגל , אליו פנו אנשי ירושלים כאשר " פעם אחת יצא רב אדר ולא ירדו גשמים . " חוני המעגל היה אחד מחכמי המשנה שחי בסוף ימי החשמונאים . הוא היה מפורסם כמי שתפילותיו נענות וכמי שבידו לחולל ניסים , וכן כתלמיד חכם שמצליח להשיב על כל ק וּ שיה המ וּ פנית אליו בבית המדרש . חוני המעגל , מדליית זהב . מדליה רשמית , תש . 2010 "ע עיצוב : אהרון שבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר