עמוד:84

. 4 המשוררת אומרת : " זה סימן שׁ אביב כּ בר מטיל על ה כּ בי שׁ ים " . א . מהם הסימנים שהיא מתכוונת אליהם ? ב . למה המשוררת בחרה לכתוב " שׁ אביב כּ בר מטיל על ה כּ בי שׁ ים ? " ג . מה הקשר בין המילים " שׁ אביב כּ בר מטיל" שבבית הראשון למה שמתארים שאר בתי השיר ? הסבירו . . 5 בבית השני המשוררת אומרת : " ואני פּ תא וֹ ם שׁ מעתי כּ ל ארצי ד וֹ ברת שׁ יר . " מה דעתכם , למה היא מתכוונת ? איך זה קשור לאביב ? . 6 א . מצאו בבתים 5 , 4 את הפעלים הקשורים לתנועה ורשמו אותם . ב . התבוננו בפעלים . בּ מה הם דומים ? ( רמז : שימו לב לזמן ולגוף ( ... ג . הביטו שוב בשם השיר . מה הקשר בין השם לפעלים שרשמתם ? . 7 המשוררת אומרת : " אם יר שׁוּ נ וּ רי וֹ ת את מק וֹ מם של נרקיסים . " האם אפשר לדעת משורות אלו מה פירוש " ירשו ? " הסבירו . . 8 א . הביטו בסימני הפיסוק לאורך השיר – האם הם ר בּ ים או מעטים ? איזו הרגשה רצתה המשוררת ליצור אצל הקוראים ? הסבירו . ב . המשוררת אומרת : "כּ י כּ אן האביב ה וּ א בּ ן י וֹ מים , כּ אן האביב מחר יזהיב . " למה היא מתכוונת ? . 9 היכנסו לפעילות המתוקשבת למציאת מסלול הטיול המתואר בשיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר