עמוד:83

בּ ח וֹ ר שׁ ת גנ וֹ סר נט פּ ס על עץ תמר בּ אר בּ ל נגלגל אבנים מרא שׁ ההר . כּ י כּ אן האביב ה וּ א בּ ן י וֹ מיים כּ אן הירק מחר יזהיב כּ ל מי שׁ ע וֹ ד י וֹשׁ ב בּבּ ית לֹ א י וֹ דע שׁכּ בר אביב ה וּ א לֹ א י וֹ דע שׁ אביב סערה שׁ ל ח וֹ ל וֹ ת אז תּשׂ אנ וּ עד לסד וֹ ם - בּ קר ט וֹ ב , גברת ל וֹ ט ? - היה נעים ! היי שׁ ל וֹ ם ! בּ ין שׂ יחי המל וּ ח לעין-גדי נתרחק בּ מ פּ ל עם הר וּ ח והמים נ שׂ חק דּ ר ךְ ואדי ער וּ ג וֹ ת נחזר ז וּ ג וֹ ת-ז וּ ג וֹ ת ע וֹ ד מעט , ע וֹ ד מעט ואנחנ וּ בּ אילת . כּ י הצבע וֹ ני עלה בּ ואדי וחמ וֹ רים ר וֹ עים בּ ניר עד ח וֹ ף אילת בּשׁ יר הגעתי ועדין לֹ א תם ה שׁ יר כּ י זה הזמן חל וֹ ן לפתח אל נ וֹ פי ירק מרהיב נא לז כּ ר ו לֹ א ל שׁכּ ח - פּ עם בּשׁ נה אביב - פּ עם בּשׁ נה אביב פּ עם בּשׁ נה אביב !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר