עמוד:82

מצעד האביב | נעמי שׁ מר אם יב שׁוּ שׁ ל וּ לי וֹ ת ואם פּ רח וּ ה פּ רדסים אם יר שׁוּ נ וּ רי וֹ ת את מק וֹ מם שׁ ל נרקיסים זה סימן שׁ אביב כּ בר מטיל על ה כּ בי שׁ ים וחל וֹ ן י שׁ לפתח וּ לסלק את התריסים . צבע וֹ ני עלה בּ ואדי חמ וֹ רים ר וֹ עים בּ ניר ואני פּ תא וֹ ם שׁ מעתי כּ ל ארצי ד וֹ ברת שׁ יר . כּ י כּ אן האביב ה וּ א בּ ן י וֹ מיים כּ אן הירק מחר יזהיב כּ ל מי שׁ ע וֹ ד י וֹשׁ ב בּבּ ית לֹ א י וֹ דע שׁכּ בר אביב ה וּ א לֹ א י וֹ דע שׁ אביב על פּ סגת הר-ה שׁ לג נעלה בּ י וֹ ם כּ חל וי שׁ ר לאילת נתגלגלה בּ מ שׁ ע וֹ ל בּ חצר בּ ח וּ לתא על הד שׁ א נרדם וּ מ שׁ מה למטה נתקדם עם הירדן . שיר על האביב . 1 בעמודים 80-81 יש ציורים של התבור בחורף ובאביב . כיצד יוצר הצייר הבחנה בין התקופות ? . 2 שיחה בכיתה תארו לעצמכם שעליכם לצלם סרטון שמתאר אביב . מה תרצו להראות בסרטון הזה ? מה תצלמו ? קצרו בדבריכם כדי שגם אחרים יוכלו להשתתף בשיחה . הקשיבו לרעיונות של החברים . האם הם דומים זה לזה ? שונים זה מזה ? . 3 קראו את השיר וחשבו האם השיר מתאים למה שחשבתם להציג בסרטון . בּ מה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר